Mittetulundusühing Viljandimaa Metsaselts asutati 2004. aasta detsembris. 

01. veebruar  2024.  seisuga on liitunud mittetulundusühinguga  457  metsaomanikku. 

Ühistu liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala on  ca 12,7 tuhat hektarit


 
MTÜ Viljandimaa Metsaseltsi tegevuseesmärgid:

 • erametsaomanike ühtekoondamine ja ühtse üleriigilise erametsandusliku struktuuri väljakujunemisele kaasaaitamine;
 • erametsaomanike metsandusalane ja keskkonnakaitseline nõustamine ning sellealase tegevuse arendamine (looduskaitsealad, Natura-alad, vääriselupaigad jne);
 • metsakõrvalkasutuse arendamine;
 • erametsanduslike ürituste organiseerimine ja läbiviimine ning liikmete esindamine;
 • erametsaomanikele nõustamise vahendamine;
 • erametsanduslike piirkondlike projektide käivitamine ja läbiviimine;
 • koolimetsanduse liikumise ning keskkonnahariduse edendamine;
 • maaelu arendamine;
 • elamus- ja loodusturismi edendamine;
 • riiklike toetuste vahendamine, liikmete abistamine toetuse taotluste täitmisel

Metsaseltsi varasemate aastate suurimad kordaminekud:

 • Metsaomanikel on tekkimas usaldus seltsi vastu –  võimalik saada nõuannet ja  abi murede lahendamisel.
 • Oleme  vähendanud valestimõistmist (vastandumist) metsaomanike ja jahimeeste vahel
 • Loonud püsiva individuaalnõustamise teenuse (konsulent on seotud  seltsiga  jätkuva lepinguga)
 • Oleme läbiviinud koolitusi erametsaomanikele:
  • metsanduslike teadmiste omandamiseks
  • tutvumiseks teiste metsomanike ja riiklike süsteemidega – koolitusreisid  Läti ja  Leedu vabariiki (erametsaomanike ühendused, metsade majandamine LK aladel)
  • erinevate toetuste taotlemisega seotud nõuete tutvustamiseks
  • rajanud õppe- ja matkaraja ja koolimetsa õppeklassi Paudi talu maadele Veskimäe külla (Mulgi vald)
 • Aitame toetuste taotlemisel

NB! MTÜ Viljandimaa Metsaselts ei tegele otseselt metsamajanduslike tööde tegemisega liikmete omandis olevatel kinnistutel

MTÜ Viljandimaa Metsaselts oma liikmetele metsameetme toetuste taotlemiseks ühistaotlusi ei tee. Seltsi kaudu saab taotleda ,kunatoetuste määruses on selline tingimus, metsa inventeerimise ja metsa uuendamise  toetutust.
Ei taotle ei tänavu ega ka tulevikus oma liikmetele ühistaotlusega n.n. metsameetme tööde tegemiseks (hooldus, laasimine jne).  Kui soovite neid toetusi metsaühistu/seltsi kaudu saada, siis meie selts selleks ei sobi. Samuti ei vahenda (ei korralda avalikke  oksjone) metsamaterjali müügiks, raieõiguse võõrandamiseks ja kinnistute võõrandamiseks. 

MTÜ Viljandimaa Metsaselts ei kuulu EEML-i, ei ole osanik Keskühistus Eramets.

 

Üldkoosoleku poolt   kinnitatud 2024. aasta liikmemaksu  suurus:

 Sisseastumismaks  2024. aastal 

                        eraisikutel             -     10 eurot

               juriidilistel isikutel           -     25 eurot

 Liikmemaks 2024 aastal

                       eraisikutel              -   15 eurot

              juriidilistel isikutel            -    75 eurot

Sisseastumis- ja liikmemaks tuleb tasuda Viljandimaa Metsaselts MTÜ  arveldusarvele AS SEB Pangas nr. EE311010220043357014.