Latest

 Leili Mihkelson, erametsaomanik
Avaldatud:  Eesti Päevaleht    23. oktoobril 2011  06:00
http://www.epl.ee/news/online/surve-metsa-raiuda-on-nagu-ususekti-mantra.d?id=60309480

Viljandimaa Metsaseltsini on jõudnud info, et metsaomanikku on petetud metsamajanduskava koostamisel. Püüame siis selgitada, kuidas peaks kava tellima ja kes võivad Teile  metsamajanduskava teenust osutada.

09. jaanuarist 2017  hakkas kehtima  muudetud  Keskkonnaministri määrus "Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatatvad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluste menetlemise kord, taotluse hindamisealused ning toetuse tagasinõudmise kord" . 

Veel infot RMP portaali kaudu maksuvõla ajatamise kohta