RMP avaldas Maksu- ja Tolliameti allikatele toetudes järgneva info, ehk on see abiks ka meie  metsaomanikele


18.11.2009 | Toimetas: rmp.ee


Millistel tingimustel saab taotleda maksuvõla tasumise ajatamist lihtsustatud korras?


Selleks, et maksukohustuslane saaks lihtsustatud korras maksuvõla tasumist ajatada:


1. peavad olema esitatud maksudeklaratsioonid;
2. peab maksuvõlg olema kogusummas kuni 50 000 krooni;
3. peab ajatamise periood olema kuni 6 kuud;
4. peab juriidiline isik olema deklareerinud käivet vähemalt 3 kuud või TSD andmetel deklareerinud sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid.


Kuidas taotleda maksuvõla tasumise ajatamist lihtsustatud korras?


Maksukohustuslane saab esitada taotluse maksuvõla ajatamiseks lihtsustatud korras Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos või teeninduskohas, samuti saab taotluse saata posti teel või e-postiga (digiallkirjastatult).

Kui juriidilise isiku maksuvõla tasumise ajatamise taotluse esitab maksukohustuslase volitatud esindaja, peab taotlusele lisama volitust tõendava dokumendi.


Kuhu taotlus esitada?


Taotluse saab esitada või saata maksu- ja tollikeskuse (Põhja MTK, Lõuna MTK, Ida MTK, Lääne MTK) teenindusbüroosse või teeninduskohta (olenemata elukoha aadressist).


Millest lähtuda ajatamisperioodi pikkuse taotlemisel?


Taotluse esitamisel tuleb arvestada reaalset majanduslikku olukorda ning taotleda võla tasumist võimalikult lühikese perioodi jooksul, sest kuni põhivõla tasumiseni lisandub iga päev intress 0,06% päevas ehk 21,9% aastas. Maksuhaldur võib intressimäära vähendada ajatatud maksuvõlalt kuni 50%, kuid seda üksnes edasiulatuvalt.
Kasutades ajatamise kalkulaatorit, saab välja arvutada, kui palju lisandub täiendavalt tasumisele kuuluvaid intresse sõltuvalt ajatamisperioodi pikkusest.
Lihtsustatud korras maksuvõlgade tasumise ajatamisel on maksimaalne ajatamise periood 6 kuud.


Kas ajatada on võimalik kõiki tekkinud maksuvõlgu?


Lihtsustatud korras ajatamisele ei kuulu maksuvõlad, mis on maksuhalduri poolt maksukorralduse seaduse (MKS-i) § 130 lg 2 alusel edastatud sissenõudmiseks kohtutäiturile.


Kuidas saab maksukohustuslane vastuse esitatud taotluse kohta?


Kui taotlus esitatakse teenindusbüroos või teeninduskohas, siis koostatakse ning väljastatakse otsus koheselt. Kui taotlus saadetakse posti või digitaalselt allkirjastatud e-posti teel, on maksuhalduril õigus teha otsus 20 päeva jooksul, misjärel edastatakse otsus maksumaksjale kirjalikult posti teel.


Millega peab maksukohustuslane veel arvestama?


Maksukohustuslane peab arvestama, et:
• ajatamisperioodil lisanduvad graafikujärgsetele maksetele, kuni põhivõla tasumiseni, täiendavalt arvestatud intressid
• maksuvõla tasumise ajatamine ei vabasta maksumaksjat tema jooksvate maksukohustuste täitmisest
• intress ei ole ettevõtlusega seotud kulu

o Juriidilisel isikul tuleb intressilt kui ettevõtlusega mitteseotud kulult tasuda lisaks tulumaks


Mis juhtub, kui maksukohustuslane ei täida maksegraafikut või ei tasu jooksvaid makse?


Kui maksukohustuslane ei tasu graafikujärgseid või jooksvaid makse tähtaegselt, on maksuhalduril õigus rakendada valikuliselt või koos järgmisi meetmeid:
• tunnistada kehtetuks maksuvõla tasumise ajatamise otsus
• tunnistada kehtetuks intressimäära vähendamine
• arvestada ajatatud maksusummalt tagasiulatuvalt intressi täielikus määras


Mis juhtub siis, kui ajatamise otsus tunnistatakse kehtetuks?


Maksuvõla tasumise ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise korral tuleb kogu maksuvõlg kohe tasuda. Maksuvõla kohese tasumata jätmise korral alustatakse maksuvõla sundsissenõudmist MKS-i ptk 13 alusel.

 

Detailsemat informatsiooni maksuvõla tasumise ajatamise võimaluste kohta on võimalik saada elukohajärgse maksu- ja tollikeskuse teenindusbüroost või teeninduskohast. 

Vaata lisaks ka www.emta.ee


Maksu- ja tollikeskused
Põhja maksu- ja tollikeskus (Endla 8, 15177 Tallinn) See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.;
Lõuna maksu- ja tollikeskus (Sõpruse pst 4, 50050 Tartu) See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.;
Ida maksu- ja tollikeskus (Rahu 3, 41599 Jõhvi)  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.;
Lääne maksu- ja tollikeskus (Õhtu põik 5, 80092 Pärnu) See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Allikas: Maksu- ja Tolliamet